Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin alınmaya başlanması: 1 Mart 2019

Bildiri özeti iletimi için son tarih: 14 Nisan 2019 (uzatılmıştır: 28 Nisan 2019)

Tam bildiri iletimi için son tarih: 15 Mayıs 2019 (uzatılmıştır: 1 Haziran 2019)

İlk değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 30 Haziran 2019  (uzatılmıştır: 17 Temmuz 2019)

Düzeltilmiş bildiri iletimi için son tarih: 1 Ekim 2019

Sergi alanı başvurusu: 2 Nisan - 22 Ekim 2019

Konferansa kayıt için son tarih: 11 Kasım 2019

Konferans tarihi: 19-21 Kasım 2019  19-20 Kasım 2019