Bildiriler

Bildiri gönderimlerinin ilk aşamasında gönderilen özetler USMOS 2017 Akademik Kurulu tarafından incelenmiştir. İkinci aşamada tam metnini değerlendirmek için uygun bulunan ve reddedilen özetler e-posta yoluyla duyurulmuştur.

Tam bildiri metinleri hakem değerlendirmesinden geçmek üzere 15 Haziran 2017 tarihine kadar Easychair sistemi üzerinden alınacaktır. Easychair'e ulaşmak için tıklayınız.

Bildiri formatı için tıklayınız.

Easychair kullanım kılavuzu için tıklayınız.