Bildiriler

USMOS 2019 Konferansı için bildiri özetleri 1 Mart-14 Nisan tarihleri arasında Easychair üzerinden alınacaktır.

Bildiri özeti formatı için tıklayınız.

Easychair adresi ve kullanım kılavuzu ilgili tarihlerde yayınlanacaktır.