Bildiriler

USMOS 2017 Konferansı'na gönderilen bildirilerin kabul ve red durumları e-posta yoluyla yazarlara duyurulmuştur. 

Bildiri formatı için tıklayınız.

Easychair erişimi için tıklayınız. Easychair kullanım kılavuzu için tıklayınız.