Düzenleyenler

     ODTÜ-TSK MODSİMMER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

     

Milli Savunma Bakanlığı
      

Genelkurmay Başkanlığı 

       Savunma Sanayii Başkanlığı
      

SASAD