Konferans Çağrısı

ODTÜ-TSK MODSİMMER tarafından 2005 yılından beri iki yılda bir düzenlenmekte olan “Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı”nın sekizincisi, 19-21 Kasım 2019 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Konferansa gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesinden geçecek, kabul edilen bildiriler Konferans'ta sunulacak ve yayınlanacaktır.

Bu yıl konferansın ana teması "Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon" olarak belirlenmiştir.

USMOS konferansları, MODSİM alanında ülkemizin önde gelen uzmanlarıyla etkileşim kurarak kaydedilen gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için önemli bir fırsattır. Aynı zamanda Sponsor firmaların sunum yaparak çalışmalarını paylaşabildikleri ve sergi alanında ürünlerini sergileme imkanı buldukları bir platformdur.

Konular ve Alt Başlıklar:

Modelleme ve Simülasyon (MODSİM) Altyapı ve Teknolojileri

 Simülasyon Altyapıları

 Kavramsal Modelleme

 MODSİM Sistemleri Geliştirme Süreçleri ve Standartlar

 MODSİM Sistemlerinde Doğrulama, Geçerleme ve Onaylama

 Canlı-Sanal-Yapısal Simülasyonlar

 MODSİM Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

 MODSİM ve Komuta Kontrol (C2) Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

 Hizmet olarak MODSİM / Bulutta MODSİM

 Etmen tabanlı MODSİM

 Yapay Zeka

 Temsili Ortamlar ve Görselleştirme

 Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

 Oyun Teknolojileri

 İnsan Makina Etkileşimi

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

 Diğer Teknolojiler

 

Analiz ve Karar Destek

 Analiz ve Karar Destek Amaçlı MODSİM

 Simülasyon Tabanlı Tedarik

 İş Süreçleri Modelleme ve Simülasyonu

 Tedarik Zinciri Yönetim Simülasyonları

 Etkinlik Değerlendirme

 

Mühendislik, ARGE ve Test

 Mühendislik Uygulamalarında Simülasyon

 AR-GE Faaliyetlerinde MODSİM Uygulamaları

 Test Faaliyetlerinde MODSİM Uygulamaları

Eğitim, Öğretim ve Tatbikat

 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Simülasyonlar

 Eğitim Simülatörleri

 Ciddi Oyunlar

 Bilgisayar Destekli Tatbikat

 Gömülü Simülasyonlar

 

 Modelleme ve Simülasyon Uygulama Alanları

 Savunma

 Sağlık

 Enerji

 Ulaştırma

 İletişim

 Siber Güvenlik

 Finans

 Sosyal

 Eğlence ve Medya

 İnşaat

 İmalat/Üretim

 Uydu ve Uzay

 Afet ve Kriz Yönetimi

 Hizmet

 Turizm

 Ziraat

 Kimya

 Eczacılık

 Çevre

 Doğal Bilimler

 Diğer Alanlar