Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

Hakem değerlendirmeleri için tanınan süre, bildiri gönderimleri için yapılan süre uzatımları nedeniyle uzatılmıştır. Değerlendirme sonuçları 17 Temmuz 2019 tarihinde duyurulacaktır.